Artikel

Utforma erat aktivitetsbaserade kontor

Ett kontor upplagt för aktivitetsbaserat arbete betyder inte att arbetssättet per automatik blir aktivitetsbaserat. Vad är egentligen ett aktivitetsbaserat arbetssätt, och hur säkerställer ni att erat aktivitetsbaserade kontor används på optimalt sätt?

Aktivitetsbaserat kan också kallas verksamhetsbaserat – då hela tanken med omställningen är att arbetssättet ska främja och utformas efter verksamhetens behov och krav.

Att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt kräver planering och omställning. I planeringsfasen lägger ni grunden för hur bra omställningen kommer att gå.

En grundlig och stark analys spelar en viktig roll i slutresultatet.

Jobba fram en målbild och se till att ha klart från start varför arbetssättet ska struktureras på detta sätt – samt hur förändringen ska genomföras.

Ta fram en ledningsgrupp som kan styra projektet och ta beslut, men se till att involvera övriga medarbetare i arbetet med att ta fram en helhetsbild av verksamheten.

Analysera och planera behov av tysta zoner, tysta rum, ljudlig miljö och platser för kreativa möten och organiserat samarbete.

Utforma en plan för kontorets olika funktioner, hur bör sektioner fördelas och vilka typer av arbetsplatser ska erbjudas. Lägg fram vilken typ av teknik som är nödvändig för verksamheten.

När aktiviteterna och funktionerna är fastställda har ni en utgångspunkt inför nästa steg. Då kan en plan för möblering och de fysiska delarna i inredningen tas fram.

Glöm inte att en förändring tar tid, att ändra tanke- och arbetssätt görs inte på en dag. Ju tydligare målbild och strategi, ju bättre blir resultatet.

Och inte minst – kom ihåg att ha tålamod.

Senaste artiklar & tips

Ett hyresavtal kan sägas upp på två olika sätt och detta måste ske som oftast minst 9 månader innan kontraktet löper ut.
Belysningen är en viktig del för en egonomisk arbetsplats.
Solens strålar är oftast välkomnade av de flesta av oss, men ibland önskar vi att hålla ljuset – och värmen det för med sig – ute.
Dags att ta första steget mot ditt nya kontor

Vi ger dig en timmes gratis rådgivning kring dina kontorsbehov inom ett dygn. Vi tar fram förslag och hittar den bästa lösningen för din verksamhet.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.