Artikel

Gör rätt när ni säger upp ert hyresavtal

Ett hyresavtal kan sägas upp på två olika sätt och detta måste ske som oftast minst 9 månader innan kontraktet löper ut.

1. Att säga upp sitt kontrakt för Avflytt:

Säger ni upp ert hyreskontrakt för Avflytt så måste ni flytta ut senast den dag som hyreskontraktet löper ut.

Det är viktigt att ni säger upp avtalet skriftligt i ett rekommenderat brev. Välj mottagarbevis så att ni vet att det kommer fram till mottagaren och se till att ni har korrekt adress till fastighetsägaren.

2. Att säga upp sitt kontrakt för Villkorsändring:

Om det är så att ni vill säga upp ert hyreskontrakt för Villkorsändring så måste ni definiera vilka villkor ni vill förhandla och diskutera kring.

Exempelvis: 

Dålig ventilation
För dyr hyra
Otillräcklig belysning

mm…

Här är det lika viktigt att ni skickar er uppsägning skriftligen med mottagarbevis och med ett rekommenderat brev så att ni verkligen vet att det kommer fram och till korrekt adress.

Hyresnämnden är den myndighet som går in och medlar i en eventuell tvist.

Om hyresvärden inte går med på de begärda villkoren ska ni som hyresgäst överlåta tvisten till hyresnämnden. Gör ni inte det så är uppsägningen utan verkan och det gamla avtalet löper vidare som om ingen uppsägning skett.

 

Ha en tydlig handlingsplan och strategi.

Se till att jobba fram en plan om ni har tankar på att säga upp ert hyreskontrakt. Oavsett om det gäller uppsägning på grund av Avflytt eller Villkorsändring.

Börja med att definiera erat nuläge genom workshops och möten. Intervjua era medarbetare, använd er av enkäter och formulär.

Sammanfatta era behov och önskemål för att få fram en tydlig bild av vad ni vill få ut av en förändring.

Ta hjälp! Det är mycket att tänka på när ni har bestämt er för en omställning. 

Senaste artiklar & tips

Belysningen är en viktig del för en egonomisk arbetsplats.
Solens strålar är oftast välkomnade av de flesta av oss, men ibland önskar vi att hålla ljuset – och värmen det för med sig – ute.
Ett hållbart och klimatsmart kontor är en väldigt vanlig målsättning vid flyttar och förändringsprocesser.
Dags att ta första steget mot ditt nya kontor

Vi ger dig en timmes gratis rådgivning kring dina kontorsbehov inom ett dygn. Vi tar fram förslag och hittar den bästa lösningen för din verksamhet.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.