Referenscase

Telenor Inpli

Telenor Inpli genomgick en stor omorganisering efter att det 2017 förvärvades av Telenor Koncernen och man genomgick en stor om profilering.

Telenor Sverige AB skulle flytta från Slussen till nya lokaler i Råsunda och man önskade då att företagen skulle flytta ihop. Skilda lokaler men ett sätt att komma närmre varandra.

I samband med flytt önskade man omprofilera hela verksamheten, arbeta med ett koncept för inredning och design som låg i linje med företagets kultur och värderingar. Viktigt är att känna igen sig oavsett vilket Telenor företag man är på men samtidigt värna om eget kulturarv. Alfa var ett självklart val som samarbetspartner.

Målsättningen var att förmedla en känsla av samhörighet, glädje, energi och stolthet. En känsla att vara en del av Telenor och Telenor Inpli AB. Behålla kulturarvet och samtidigt se nya spännande möjligheter för framtiden.

Hur tycker ni att flytten har gått?

Flytten har gått fantastiskt bra! För Telenor Inpli AB satte vi snabbt ihop en projektgrupp vilken inkluderade strukturerade medarbetare med högt engagemang, erfarenhet från flyttprojekt och kompetens inom inredning, avtal & juridik samt teknik.

Det är mer arbete än man tror att driva ett flyttprojekt. Många detaljer ska på plats och många parter inblandade. Det kräver att man har 100% kontroll, sinne för detaljer och förmågan att arbeta högt och lågt.

Alla i gruppen var heltidsarbetande och flyttprojektet har drivits på toppen av det. Det innebar att förmågan att prioritera bland högprioriterade områden under hög belastning var avgörande för projektets framgång.

Hur tycker ni att samarbetet med Alfa har varit?

Som företag i utvecklingsprojekt tror vi på total transparens gällande behov, utmaningar, målbild och vision. Alfa har en förmåga att läsa av både människan och företaget. Det är helt fantastiskt hur vi på kort tid blivit presenterade olika lösningar.

Det har varit ett mycket effektivt, strukturerat och inspirerande samarbete som resulterat i en klockren anpassning av lokal utefter företagets och medarbetarnas behov.

Alfa levererade en helhetslösning vilken inkluderade projektledning av bygge, upphandling serviceavtal, inredning, design och rådgivning. Det har känts oerhört tryggt och stabilt med Alfa vid vår sida under ett så omfattande projekt som denna flytt inneburit.

Ingen fråga har varit för stor eller för liten för Alfa som har lång erfarenhet inom branschen och håller en hög servicenivå. Vi är helt överens om att vi inte nått samma framgång med flytten utan Alfas hjälp.

Vad tycker personalen om er genomförda flytt?

Alla trivs väldigt bra i vår nya miljö och är supernöjda med flytten. I alla flyttprojekt kommer visst efterarbete där man justerar och finslipar detaljer för en långsiktig lösning. Lokalen är utvecklingsbar vilket innebär att vi kan se till företagets behov och anpassa därefter.

Alfa har varit med oss hela tiden och personalen är så nöjd med resultatet att nu när vi bygger om och omprofilerar vårat kontor i Malmö, känns Alfa som det självklara valet av samarbetspartner.

Har flytten motsvarat era förväntningar?

Hela flyttprojektet har överträffat våra förväntningar. När man flyttar ett kontor påverkas hela personalen. Vissa mer, andra mindre.

Det är oerhört utmanande att hitta en lösning som passar alla. De utmaningar vi haft tror vi ändå har kompenserats av närheten till ”Telenorfamiljen”, otroligt fina, praktiska lokaler som har en professionell inredning med en varm, härlig design.

InredningFlyttRådgivning

“Vi har haft olika samarbetsformer med Alfa genom åren och vi har alltid varit oerhört nöjda med resultatet. Vi kan varmt rekommendera Alfa till företag som står inför flyttprojekt oavsett omfattning.”

Christine Kjellvard,
TELENOR INPLI

Låt oss göra er förändringsresa så bekväm och effektiv som möjlig

Vår tar fram helhetslösningar som är helt anpassade efter er förändringsresa. Vi analyserar, planerar, flyttar och inreder era lokaler så att ni kan lägga tid och energi på det ni gör bäst, er verksamhet.