Referenscase

Looström

Looström växer kontinuerligt och tar marknadsandelar inom huskonstruktionsmarknaden i Stockholm. Företaget växte ur sina lokaler på Östermalm och behövde en ny kontorslokal som passade ett växande teknikkonsultföretag och som låg bra till för personalen.

Valet föll på Glashuset vid Slussen där de välkända arkitektföretagen Tengbom och Wingårdhs också sitter. I och med att lokalerna var dubbelt så stora som tidigare och krävde genomgående anpassningar så behövde Looström hjälp med hela flyttprojektledningen och valde därför att anlita en extern projektledare för flyttprojektering och inredning. Valet föll på Alfa.

Hur tycker ni att flytten har gått?

Med tanke på vår verksamhet som teknikkonsulter så var logistiken vid flytten extremt viktig. Varje timmas produktionsbortfall är kostsam. Vi lyckades till hundra procent med ambitionen att arbeta fram till 16.30 på fredagen för att sedan packa personliga tillhörigheter. Flyttfirman kom på lördagen och allt packades upp på söndagen samtidigt som all teknik installerades. På måndag morgon var kontoret fullt fungerande och alla konstruktörer var i produktion utan tidsbortfall.

Hur tycker ni att samarbetet med Alfa har varit?

Samarbetet med Alfa har fungerat väldigt bra med kontinuerliga möten och avstämningar. Framförallt har kontakten med leverantörer och med hyresvärden hanterats självständigt men enligt tydliga direktiv. Detta har varit effektivt och tidsbesparande för oss.

Vad var målsättning med flytten?

Vår långsiktiga strategiska målsättning är att växa med ca 10% om året och då krävs det större och ändamålsenliga lokaler. Det har vi fått i Glashuset vid Slussen

InredningFlyttRådgivning

“All personal är väldigt nöjd med flytten trots att vissa var lite oroliga innan vi var på plats. Genomförandet uppskattades och alla trivs mycket bra i våra nya lokaler. Framförallt är den öppna ljusa planlösningen med den fantastiska utsikten uppskattad men också de sex olika grupp- och konferensrummen som utnyttjas mycket.”

Björn Sjögren, VD 
LOOSTRÖM

Låt oss göra er förändringsresa så bekväm och effektiv som möjlig

Vår tar fram helhetslösningar som är helt anpassade efter er förändringsresa. Vi analyserar, planerar, flyttar och inreder era lokaler så att ni kan lägga tid och energi på det ni gör bäst, er verksamhet.